Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

ενεργός απασχολούμενος σε περιβάλλον εργασίας

στο νέο επιχειρείν ο εργαζόμενος θα είναι: ενεργός απασχολούμενος σε περιβάλλον εργασίας. Ενεργός = συμμετέχων στο σύνολο των διαδικασιών. Απασχολούμενος = ενασχόληση με δημιουργία του χρόνου του όχι καταναγκαστική χρονοπαραγωγή. Περιβάλλον Εργασίας = σημαίνει απόλυτη αλληλοεπίδραση του χώρου και διαδικασιών εργασίας με τους απασχολούμενους.
Η περιγραφή αυτή δίνει με σαφήνεια την διαφορετικότητα που θα διασφαλίσει το Επιχειρείν2020 στο ανθρώπινο δυναμικό. Την ίδια που θα υπάρχει και στις Υποδομές και τις Διαδικασίες