Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

ενεργός απασχολούμενος σε περιβάλλον εργασίας

στο νέο επιχειρείν ο εργαζόμενος θα είναι: ενεργός απασχολούμενος σε περιβάλλον εργασίας. Ενεργός = συμμετέχων στο σύνολο των διαδικασιών. Απασχολούμενος = ενασχόληση με δημιουργία του χρόνου του όχι καταναγκαστική χρονοπαραγωγή. Περιβάλλον Εργασίας = σημαίνει απόλυτη αλληλοεπίδραση του χώρου και διαδικασιών εργασίας με τους απασχολούμενους.
Η περιγραφή αυτή δίνει με σαφήνεια την διαφορετικότητα που θα διασφαλίσει το Επιχειρείν2020 στο ανθρώπινο δυναμικό. Την ίδια που θα υπάρχει και στις Υποδομές και τις Διαδικασίες

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

η σημειολογία ως εργαλείο μέτρησεων παραγωγικότητας και ποιότητας

H σημειολογία ως εργαλείο μέτρησεων παραγωγικότητας και ποιότητας θα είναι κυρίαρχη στην νέου τύπου επιχείρηση.
Στα σημεία και στα μικρά ανακαλύπτονται οι ενδείξεις γιά το καλό και το κακό πριν γίνουν αποδείξεις αυτές αποδείξεις προβλημάτων.
Η τυχαία επιλογή των σημείων ελέγχου στο σύνολο του οργανισμού-επιχείρησης τόσο χρονικά όσο και λειτουργικά διασφαλίζει τον συνεχή έλεγχο της καλής εντροπίας του επιχειρησιακού συστήματος.
Η μη-γραμμικότητα της χρήσης των σημείων γιά την βελτίωση της παραγωγικότητας και ποιότητας βοηθά και στην παρατήρηση πρόδρομων δυσλειτουργιών πριν αυτές εκδηλωθούν και επιφέρουν τις συνέπειες τους

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

σύνθεση και ανταλλαγή πρακτικών από διαφορετικούς κλάδους

Η σύνθεση διαφορετικών επιχειρηματικών πρακτικών από διαφορετικούς κλάδους συμβάλει στην δημιουργικότητα.
Με παραδείγματα όπως πχ από την παρουσίαση υπηρεσιών με την μορφή προιόντων και επομένως την ανάπτυξη της επιχειρηματικής λογικής εμπορίου προιόντων στο επιχειρείν υπηρεσιών.
Με την χρήση πρακτικών επιχειρηματικών γιγάντων σε μικρογραφία όπως τα αριθμημένα προιόντα ή τα επετειακά δημιουργούν πολλαπλασιαστή ισχύος στο μικρό , το έξυπνο και το όμορφο!

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

σχέση με τράπεζες

σε μία εποχή που οι τράπεζες είναι κύριοι υπεύθυνοι γιά τις στρεβλώσεις του πιστωτικού συστήματος με τις "δημιουργικές" λογιστικές τους, τις υπερβολές και την έλλειψη στήριξης του πραγματικού επιχειρείν η νέα επιχείρηση πρέπει να αναπτύσεται ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους.
Να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες καινοτόμας καλής συναλλακτικής πρακτικής με πελάτες και προμηθευτές. Να αποφεύγει τις τραπεζικές εξαρτήσεις. Να συνεργάζεται με τοπικές ή εναλλακτικές τράπεζες. Και κυρίως να τολμήσει στο οικονομικό της τμήμα να δημιουργήσει την δική της μικρή "τράπεζα" γιά την χρηματοοικονομική διαχείρηση των πόρων της

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

η νέα ηγεσία

ο ηγέτης της νέας επιχείρησης πρωτοπορεί στην χρήση τεχνολογιών κάθε στιγμή και στην μη-γραμμική λειτουργία της ηγετικής του ομάδας. Η ηγετική ομάδα λειτουργεί ολιστικά με την οργάνωση του όλου και των επιμέρους σημείων της επιχείρησης σε συνεχή βάση.Αρχές διοίκησης είναι, η ταχύτητα, η προσαρμοστικότητα, η θέληση γιά την επιτυχία, η ανάδειξη των ταλέντων στην λειτουργική μορφή τέχνης και τεχνικής παράλληλα

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

επιλογή ανθρώπινου δυναμικού

"επιχείρηση ανοικτή είναι αυτή που η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού θα στηρίζεται πρωτίστως στην επιθυμία του γιά τον κλάδο και στην πρόθεση του να γίνει κοινωνός της εταιρικής φιλοσοφίας των παράλληλων ρόλων και την απόρριψης της αδράνειας του μονομερούς ρόλου-τμήματος"

εταιρική κοινωνική ευθύνη

"η κοινωνική εταιρική ευθύνη δεν είναι ευθύνη της διοίκησης ή ενός τμήματος μίας επιχείρησης αλλά είναι η από κοινού υποχρέωση όλων. Ετσι οι ετήσιες επιβραβεύσεις των εργαζομένων γιά την επίτευξη των στόχων τους θα συνδιάζεται με κατανομή μέρους των σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με την συμμετοχή στην επιλογή και των εργαζομένων"