Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

η νέα ηγεσία

ο ηγέτης της νέας επιχείρησης πρωτοπορεί στην χρήση τεχνολογιών κάθε στιγμή και στην μη-γραμμική λειτουργία της ηγετικής του ομάδας. Η ηγετική ομάδα λειτουργεί ολιστικά με την οργάνωση του όλου και των επιμέρους σημείων της επιχείρησης σε συνεχή βάση.Αρχές διοίκησης είναι, η ταχύτητα, η προσαρμοστικότητα, η θέληση γιά την επιτυχία, η ανάδειξη των ταλέντων στην λειτουργική μορφή τέχνης και τεχνικής παράλληλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου