Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

εταιρική κοινωνική ευθύνη

"η κοινωνική εταιρική ευθύνη δεν είναι ευθύνη της διοίκησης ή ενός τμήματος μίας επιχείρησης αλλά είναι η από κοινού υποχρέωση όλων. Ετσι οι ετήσιες επιβραβεύσεις των εργαζομένων γιά την επίτευξη των στόχων τους θα συνδιάζεται με κατανομή μέρους των σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με την συμμετοχή στην επιλογή και των εργαζομένων"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου